Auch dieser September war wieder groß. Sonnenschein und neblige Tage, so muss Herbst sein. Die Kartoffeln habe ich noch vor den ersten schlimmeren Nachtfrösten aus dem Boden gekriegt. Das war knapp.

Denna september var stor igen. Solsken och dimmiga morgnar, så ska hösten vara. Både glad och allvarlig. Potasisen hann jag ta upp innan de allvarliga frostnätterna slog till. Det var på tiden.